Myynti

 Sahatavaratuotannosta myydään kotimaahan vuosittain melkein puolet.

 Siitä pääosa kaupataan lähialueen puutavaramyyjille sekä tehtaille,

 jotka jalostavat raaka-ainetta edelleen.

 Osa tuotannosta myydään suoraan sahalta vähittäismyyntinä

 yksityisille ja rakennusfirmoille.

 

 Ulkomaanvienti painottuu pääasiassa Keski-Eurooppaan.

 Tärkeimpiä vientimaita ovat Hollanti, Saksa, Ranska ja Sveitsi.

 Välillä sahatavaraa toimitetaan myös Iso-Britanniaan, Irlantiin, Belgiaan,

 Itävaltaan, Tanskaan ja Italiaan.

 Ulkomaankauppaa käydään agentuuri-liikkeiden välityksellä.